Standardy ESCP

··· Standardy pracy dla coachów-psychologów zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Coachów Psychologów

Kwalifikacje i doświadczenie

Każdy coach-psycholog powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie psychologii i coachingu. Powinien być w stanie udowodnić swoje umiejętności i wiedzę poprzez odpowiednie certyfikaty, dyplomy lub referencje.

Etyka zawodowa

Coachowie-psycholodzy powinni przestrzegać najwyższych standardów etycznych. Powinni szanować prywatność i poufność swoich klientów, a także unikać jakichkolwiek konfliktów interesów.

Profesjonalny rozwój

Coachowie-psycholodzy powinni angażować się w ciągły rozwój zawodowy, aby utrzymać swoje umiejętności na najwyższym poziomie. Powinni regularnie uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z psychologią i coachingiem.

Skuteczność

Coachowie-psycholodzy powinni dążyć do zapewnienia skutecznej pomocy swoim klientom. Powinni regularnie monitorować postępy swoich klientów i dostosowywać swoje metody, aby osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.

Empatia i szacunek

Coachowie-psycholodzy powinni traktować swoich klientów z empatią i szacunkiem. Powinni starać się zrozumieć ich potrzeby i cele, a także wspierać ich w dążeniu do ich realizacji.

Współpraca z innymi specjalistami

W przypadku, gdy klient potrzebuje dodatkowej pomocy, coach-psycholog powinien być w stanie skierować go do odpowiedniego specjalisty, takiego jak psychiatra, dietetyk, lekarz itp.

Zdrowie psychiczne

Coachowie-psycholodzy powinni dbać o swoje własne zdrowie psychiczne. Powinni regularnie korzystać z superwizji i dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Zgodność z prawem

Wszystkie działania coacha-psychologa powinny być zgodne z obowiązującym prawem. Powinien on znać i przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, praw pacjenta, a także przepisów dotyczących prowadzenia praktyki psychologicznej.
··· Te standardy mają na celu zapewnienie najwyższej jakości usług coachingowych i psychologicznych, a także ochronę praw i dobrobytu klientów.