O ESCP

Europejskie Stowarzyszenie Coachów Psychologów jest organizacją zrzeszającą psychologów wykonujących zawód coacha. Połączyły nas wspólne wartości i chęć stałego podnoszenia jakości wykonywanych usług z obszaru coachingu. Pomysł założenia stowarzyszenia zrodził się w 2016 roku. Rok później Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS (czerwiec 2017 roku).

Stowarzyszenie promuje pracę w strukturach coachingowych w oparciu o wiedzę z obszarów psychologii. Zależy nam na rozpowszechnianiu wiedzy opartej o badania jakościowe i ilościowe, a co za tym idzie na podnoszeniu jakości coachingu w Polsce.

··· Cele stowarzyszenia

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest upowszechnianie coachingu jako formy pomocy i wsparcia w rozwoju mającej podstawy naukowe w psychologii. elami szczegółowymi działalności stowarzyszenia są:

 1. promocja coachingu jako metody pracy psychologicznej;
 2. wspieranie i prowadzenie badań dotyczących rozwoju i profesjonalizacji coachingu;
 3. podnoszenie kwalifikacji coachów i psychologów;
 4. promowanie zastosowania coachingu w działaniach na rzecz dobra i pożytku publicznego;
 5. budowanie współpracy z organizacjami zrzeszającymi coachów i psychologów;
 6. dbałość o wysokie standardy praktyki zawodowej coachów;
 7. upowszechnianie wiedzy psychologicznej w praktyce zawodowej coachów.

··· Obszary działań

Edukacja Rynku

 • promocja profesjonalnego coachingu
 • współpraca ze szkołami coachingu
 • edukacja coachów
 • edukacja poprzez wysoką jakość usług

Pomoc psychologiczna z wykorzystaniem coachingu

 • coaching indywidualny i grupowy
 • mentorcoaching
 • szkolenia

Etyczne wartości

 • budowanie relacji z klientem
 • wsparcie w rozwoju w zgodzie ze sobą i prawdziwymi celami

Badania psychologiczne

 • badania jakościowe i ilościowe coachingu

··· Superwizja

  Wysoka jakość usług wiąże się przede wszystkim z doskonałym przygotowaniem coachów do pracy z klientem. Służy temu również Superwizja, czyli narzędzie do rozstrzygania spraw zawodowych coacha, jego refleksji nad dotychczasową pracą. W tym miejscu coach spotyka się z ekspertem, może zasięgnąć jego opinii, wyciągnąć wnioski, które pomogą zaplanować przyszłe zmiany dotyczące rozwoju zawodowego i doskonalenia się, a tym samym do jeszcze lepszego poziomu świadczonych usług.