Akredytacja coachów ESCP

System akredytacji dla Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów zakłada trzy stopnie akredytacji Psychologów-Coachów: CPC, APC i EPC oraz akredytacje specjalistyczne dla trenerów TPC i superwizorów SPC. Akredytacja jest potwierdzeniem profesjonalizmu i kompetencji posiadanych przez Psychologów-Coachów uczestniczących w procesie Akredytacji.

··· Trzy poziomy rozwoju Psychologów-Coachów ESCP

9

Certyfikowany Psycholog-Coach (CPC)

To poziom podstawowy, który wymaga od kandydatów ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz akredytowanego programu szkoleniowego z zakresu coachingu psychologicznego (lub studiów/studiów podyplomowych), a także minimum 60 godzin praktyki coachingowej. Kandydaci muszą również zdać egzamin pisemny i ustny, aby udowodnić swoją wiedzę i umiejętności.

9

Ekspert Psycholog-Coach (EPC)

To najwyższy poziom akredytacji, który wymaga co najmniej 2500 godzin doświadczenia w coachingu, a także ukończenia szkolenia na poziomie eksperta. Kandydaci muszą zdać egzamin eksperta, który obejmuje zarówno pisemne jak i ustne testy, a także analizę przypadków.

9

Zaawansowany Psycholog-Coach (APC)

Ten poziom jest przeznaczony dla coachów, którzy oprócz wymagań dla Certyfikowanego Psychologa-Coacha, ma co najmniej 500 godzin doświadczenia w coachingu i którzy ukończyli dodatkowe szkolenia zaawansowane szkolenia z zakresu coachingu w wymiarze co najmniej 60 godzin. Muszą oni również zdać zaawansowany egzamin pisemny i ustny.

Wszystkie poziomy akredytacji wymagają od kandydatów przestrzegania kodeksu etycznego stowarzyszenia, a także udziału w ciągłym rozwoju zawodowym. Akredytacja jest ważna przez pięć lat, po czym coachowie muszą ubiegać się o jej odnowienie, co wymaga udowodnienia dalszego rozwoju zawodowego i praktyki coachingowej.

Ten system akredytacji ma na celu zapewnienie, że wszyscy coachowie-psycholodzy zrzeszeni w Europejskim Stowarzyszeniu Coachów Psychologów spełniają najwyższe standardy profesjonalizmu i etyki.

··· Akredytacje specjalistyczne Psychologów-Coachów ESCP

Oprócz ścieżki stricte coachingowej w Europejskim Stowarzyszeniu Coachów Psychologów obowiązuje również standard certyfikacji trenerów i superwizorów będących i pracujących w procesach rozwojowych z psychologami-coachami.

9

Trener Psycholog-Coach (TPC)

Ten poziom jest przeznaczony dla coachów, którzy chcą szkolić innych w dziedzinie coachingu psychologicznego. Wymagania obejmują:

 • Posiadanie co najmniej certyfikatu Zaawansowanego Psycholog-Coach (APC).
 • Minimum 1000 godzin doświadczenia w coachingu.
  Ukończenie akredytowanego programu szkoleniowego dla trenerów coachów.
 • Przeprowadzenie co najmniej 60 godzin szkolenia dla coachów.
 • Zdanie egzaminu trenera, który obejmuje zarówno pisemne jak i ustne testy, a także ocenę umiejętności prowadzenia szkolenia.
9

Superwizor Psycholog-Coach (SPC)

Ten poziom jest przeznaczony dla coachów, którzy chcą prowadzić superwizję dla innych coachów. Wymagania obejmują:

 • Posiadanie co najmniej certyfikatu Ekspert Psycholog-Coach (EPC).
 • Minimum 1500 godzin doświadczenia w coachingu.
 • Ukończenie akredytowanego programu szkoleniowego dla superwizorów coachów.
 • Przeprowadzenie co najmniej 75 godzin superwizji dla coachów.
 • Zdanie egzaminu superwizora, który obejmuje zarówno pisemne jak i ustne testy, a także ocenę umiejętności prowadzenia superwizji.

Podobnie jak w przypadku innych poziomów akredytacji, trenerzy i superwizorzy muszą przestrzegać kodeksu etycznego stowarzyszenia i angażować się w ciągły rozwój zawodowy. Akredytacja jest ważna przez trzy lata, po czym muszą ubiegać się o jej odnowienie.