Wartości

Podstawowe wartości Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów ściśle korelują z celem naszych działań, jakim jest promowanie coachingu jako profesjonalnego narzędzia rozwojowego podpartego solidną wiedzą naukową. Dlatego też u podstaw naszych działań leżą takie wartości jak:

Wiedza

To właśnie dzięki wiedzy opartej na prowadzonych badaniach psychologicznych oraz analizowanych artykułach naukowych możemy traktować coaching jako narzędzie pracy oparte na wiedzy. Wiedzę tą wykorzystujemy w praktyce coachingowej i psychologicznej, podczas prowadzonych szkoleń i w pracy akademickiej.

Profesjonalizm

U podstaw naszej pracy leżą kompetencje psychologiczne i cochingowe oparte na wiedzy, umiejętnościach i postawach nabytych w toku edukacji, szkoleń, pracy osobistej oraz weryfikowane i korygowane w ramach procesów superwizyjnych i terapeutycznych.

Relacja

Każde działanie prowadzone przez nas opiera się na budowaniu relacji z klientem oraz profesjonalnym wspieraniem go w rozwoju w zgodzie ze sobą i prawdziwymi celami.