NASZA KADRA

Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym psychologów wykonujących zawód coacha. Nasz zespół tworzy 9 osób – każda jest specjalistą w innej dziedzinie. Łączy nas wspólna pasja do coachingu i cel: „Promować coaching jako profesjonalne narzędzie rozwojowe podparte solidną wiedzą naukową”.

ZESPÓŁ ESCP:

Piotr Bańczyk

Trener, coach, psycholog, doradca zawodowy. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów.

Absolwent wielu uczelni wyższych, w tym Uniwersytetu SWPS.

Specjalizuje się w zarządzaniu, polityce społecznej i politykach publicznych. Jest inicjatorem i kierownikiem konsorcjum Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej i członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

Anna Jędrusik

Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Wykładowca uczelni wyższych. Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego, socjolog z pasją – obserwuje i bada funkcjonowanie organizacji od wewnątrz. Współzałożycielka i Przewodnicząca Rady Programowej Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Członek Zespołu Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją Uniwersytetu SWPS.

Od ponad 10 lat zarządza dużymi projektami rozwojowymi – prowadzi szkolenia, sesje coachingowe i badania. Autorka dwóch książek („Zasady i wybrane techniki komunikacji werbalnej” oraz „Zarządzanie karierami w organizacji”), licznych publikacji naukowych i prelegentka międzynarodowych konferencji.

Pracuje w oparciu o autorskie programy szkoleń i narzędzia, prowadzi zajęcia zgodnie z modelem uczenia się przez doświadczenie, bazując na założeniach psychologii pozytywnej. Swoim Klientom pomaga odkrywać mocne strony i pokłady motywacji, budzi  kreatywność i zapomniane talenty, inspiruje i pokazuje jak marzenia zamieniać w cele.

Anna Jędrusik

Katarzyna Porembska

Psycholog, Pedagog, Coach, Trener biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu SWPS. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów.

Ukończyła kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania, budowania zespołów, sprzedaży oraz umiejętności miękkich.

Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym tworząc autorskie programy w zakresie rozwoju kompetencji pracowniczych oraz prowadzi warsztaty odpowiadające potrzebom przedsiębiorstwa.

Prelegentka konferencji i warsztatów uczelni wyższych USWPS i SGH. Wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. W swoim dorobku szkoleniowym przeprowadziła ponad 8000 godzin warsztatów i szkoleń oraz 2000 godzin coachingów.

Wykonując swoją pracę koncentruje się na skutecznych technikach oraz sprawdzonych w biznesie rozwiązaniach. Prowadząc zajęcia, szczególną uwagę zwraca na ich praktyczną stronę, która jest niezbędnym elementem przyswojenia i wdrożenia nowej wiedzy przez uczestników.

Katarzyna Porembska

Karolina Ossysek

Psycholog, coach, trener, członek Rady Programowej Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów.

Prowadzi prace badawcze w dziedzinie biochemii. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę psychologiczną podpartą naukowymi podstawami procesów biologicznych.

Podstawą dobrej pracy z klientami jest dla niej empatia, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Interesuje się tematami związanymi z kobiecością.

Kocha podróże i nie wyobraża sobie poranków bez filiżanki dobrej kawy. 

Karolina Ossysek

Ewelina Serkis

Dyplomowany psycholog i coach, trener, członek Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Absolwentka Uniwersytetu SWPS oraz Politechniki Rzeszowskiej. Ukończyła certyfikowane szkolenia w zakresie Terapii Simontonowskiej oraz Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ).

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy w biznesie, głównie w międzynarodowych korporacjach z branży finansowej. Jako analityk biznesowy uczestniczyła w niemalże każdym etapie tworzenia oprogramowania, poczynając od ofertowania, poprzez analizę, projektowanie, implementację, na wdrożeniu i szkoleniach kończąc.

Jako psycholog ma doświadczenie w pracy z pacjentami onkologicznymi. Ma za sobą 200 godzin pracy coachingowej z klientami indywidualnymi oraz biznesowymi.

Specjalizuje się w coachingu kariery, rozwoju i life coachingu. W swojej pracy daje klientom przestrzeń na wgląd w siebie, dostrzeżenie wartości, którymi się kierują i w oparciu o nie pomaga skonkretyzować cele i odnaleźć najlepsze rozwiązania.

Ewelina Serkis

Katarzyna Martula

Psycholog, trener, behawiorysta zwierzęcy, działacz społeczny. Członek Komisji Rewizyjnej w Europejskim Stowarzyszeniu Coachów Psychologów.

W swojej pracy stosuje podejście holistyczne łącząc potrzeby ducha, ciała i umysłu. Największą wagę przywiązuje do łączenia góry z dołem, światła z cieniem, wnętrza z zewnętrzem, wschodu z zachodem oraz do spotykania się w pół drogi.

Pasjonatka psychologii głębi, pracy z ciałem oraz kontaktu z naturą.

Kasia-MArtula

Zbigniew Giurko

Psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS w Katowicach.
Pracuje z osobami, które stoją przed wyzwaniem, znajdują się w kryzysowej sytuacji, chcą pracować nad budowaniem pozytywnych relacji w swoim życiu lub po prostu chcą się pełniej realizować, osiągać cele zawodowe, czy życie, zwiększyć poczucie sprawstwa lub zmienić pracę, zawód.

W swojej pracy czerpie z psychologii pozytywnej, podejść zorientowanych na rozwiązaniu, filozofii Kaizen, stosuje podejście holistyczne, uwzględniające różne aspekty funkcjonowania człowieka, a także podejście systemowe, w którym człowiek jest elementem pewnej całości i dopiero spojrzenie na całość pozwala na zrozumienie oraz dokonanie pożądanych zmian.

Zbigniew-Giurko