Artykuły

lake-430508_1280

Linia życia

Jednym z założeń psychologii rozwojowej jest fakt, iż rozwój nie kończy się wraz z osiągnięciem dorosłości, lecz jest procesem przekształcania się zachowań i struktury psychicznej człowieka w wymiarze całego życia.

Każdego dnia bowiem podnosisz kwalifikacje, zdobywasz nowe umiejętności i wiedzę, odnosisz różne, choćby drobne sukcesy. Często nawet nie przywiązując do tego uwagi.

Analizie i spojrzeniu na to z boku może pomóc linia życia. Jest ona metaforą, która reprezentuje Twoją przyszłość, teraźniejszość i przeszłość. Dzięki takiemu ćwiczeniu ma szansę pojawić się w Twoim umyśle perspektywa obrazująca ciągłość ludzkiego życia. Uzmysławia ona ideę psychologii biegu życia ludzkiego.

Jak wykonać ćwiczenie?

>Na kartce należy zaznaczyć dwa punkty i połączyć je linią prostą. Punkt z lewej strony oznacza datę urodzin, punkt z prawej zaś oznacza przewidywaną datę śmierci. Następnie na linii należy zaznaczyć trzeci punkt, symbolizujący dzień dzisiejszy. Potem należy narysować dwa łuki: jeden łączący datę urodzin z datą dzisiejszą, drugi – datę dzisiejszą z datą śmierci. Łuk po lewej stronie symbolizuje dotychczasowe życie, a łuk po prawej, lata, które pozostały jeszcze do przeżycia.
Na linii pod pierwszym łukiem wybierz, zaznacz i zapisz datę tych wydarzeń, które uważasz za najważniejsze w swoim życiu oraz osiągnięcia, z których szczególnie jesteś dumny. Przy każdym wydarzeniu wypisz te cechy swojego charakteru bądź umiejętności, które pomogły Ci w danej sytuacji oraz określ ważne dla Ciebie wartości, z którymi Ci się dane wydarzenie kojarzy.

Na części dotyczącej przyszłości wyznacz daty realizacji swoich celów i marzeń. Pod każdym wypisanym wydarzeniem wypisz cechy i umiejętności, które będą Ci pomocne w jego realizacji.

Na koniec spójrz na to wszystko i odpowiedz sobie na pytania:

  • Jakie emocje wywołały w Tobie te wspomnienia?
  • Czego nowego dowiedziałeś się o sobie?
  • Jak możesz to wykorzystać?

Mózg ludzki odróżnia wspomnienia od planów. Przeżywając dzień po dniu, rzadko zastanawiamy się nad codziennością, nad tym co dziś zdobyliśmy, nauczyliśmy się i osiągnęliśmy. Plany na przyszłość u większości ludzi sięgają nie dalej jak rok do przodu.

Co zrobisz, żeby nadać cel i sens latom, które pozostały? Zastanów się już teraz, bo czas to jedyne co nas ogranicza, a straconego już nigdy nie odzyskamy.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.