EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE COACHÓW PSYCHOLOGÓW

 

Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym psychologów wykonujących zawód coacha.

Połączyły nas wspólne wartości i chęć podniesienia jakości wykonywanych usług z obszaru coachingu. Pomysł założenia stowarzyszenia zrodził się w 2016 roku. Rok później Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS (czerwiec 2017 roku).

Stowarzyszenie promuje pracę w strukturach coachingowych w oparciu o wiedzę z obszarów psychologii.

Zależy nam na rozpowszechnianiu wiedzy opartej o badania jakościowe i ilościowe a co za tym idzie na podnoszeniu jakości coachingu w Polsce.

CO ROBIMY?

 

Działamy na wielu obszarach, ale naszymi głównymi celami są:

1. Edukacja Rynku:

  • promocja profesjonalnego coachingu
  • współpraca ze szkołami coachingu
  • edukacja coachów
  • edukacja poprzez wysoką jakość usług

2. Etyczne wartości:

  • budowanie relacji z klientem
  • wsparcie w rozwoju w zgodzie ze sobą i prawdziwymi celami

3. Badania psychologiczne:

  • badania jakościowe i ilościowe coachingu

DO KOGO KIERUJEMY NASZE DZIAŁANIA:

 

1. Klienci indywidualni – oferta life coachingu

2. Projekty społeczne w oparciu o wolontariat

3. Oferta dla biznesu

SUPERWIZJA

 

Wysoka jakość usług wiąże się przede wszystkim z doskonałym przygotowaniem coachów do pracy z klientem.

Służy temu również Superwizja, czyli narzędzie do rozstrzygania spraw zawodowych coacha, jego refleksji nad dotychczasową pracą. W tym miejscu coach spotyka się z ekspertem, może zasięgnąć jego opinii, wyciągnąć wnioski, które pomogą zaplanować przyszłe zmiany dotyczące rozwoju zawodowego i doskonalenia się, a tym samym do jeszcze lepszego poziomu świadczonych usług.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.